Praktisk Medicin's logotype

Praktisk Medicin

Medicine · Stockholm, Sweden
Description
Praktisk Medicin – Läkarens självklara beslutsstöd!
Med 40 års klinisk erfarenhet är Praktisk Medicin Sveriges mest använda beslutsstöd för läkare vid patientbesök, med över 1000 diagnoser. Beslutsstödet finns både som bok och som webbsida. Webbsidan har 355 000 besök per månad, där flertalet kommer från landstingens servrar och därefter från de stora privata vårdgivarna.
För annonsering mot allmänhet, se DOKTORN.
30-65
Age
35%
Males
65%
Females
Click the button on products to create an inquiry