Praktisk Medicin
Praktisk Medicin

Praktisk Medicin

Medicine Sweden
A part of Add Health Media

PraktiskMedicin.se

Läkarens självklara beslutsstöd med 250 000 besök per månad, där flertalet kommer från landstingens servrar och därefter från de stora privata vårdgivarna.

FAKTA PRAKTISKMEDICIN.se
• 70 % av besökarna kommer från vårdens servrar
• 63 % besöker via desktop vilket tydlig-gör att besöken sker på arbetsplatsen (normal site har 60-70 % via mobilen)
• 52 % av läkarna besöker webbsidan dagligen
• 78 % av läkarna besökare webbsidan veckovis
• 92 % av läkarna besöker webbsidan månadsvis

Gender distribution

Women
65%
Men
35%