Event

name
Praktisk Medicin
Managed by Add Health Media
Medicine Sweden
Full screen

Description

Effektivt sätt att nå vård- och apotekspersonal på arbetsplatsen. 


Nå vårdpersonal genom att placera ett skräddarsytt displayställ i vårdpersonalens fikarum med varuprover och information kring ditt terapiområde. Ett unikt koncept som vi har lång erfarenhet av.Vi besöker vårdcentraler, kliniker, apotek, BVC och andra vårdinrättningar.


• Vi levererar till 100-1 100 vårdmottagningar eller apotek på två veckor.

• Skräddarsytt displauställ med varuprover och information kring ditt     terapiområde. 

• Displaystället placeras i personalens fikarum.• Inbjudan i läkarnas postfack skapar uppmärksamhet.

• Tjänsten startades 1999


Layout och text på eventmaterialet kan ni som kund, er reklambyrå eller vi skapa. Priser inkluderar distribution samt tryck av displayställ och inbjudningskort. Ej inkluderat: Innehåll såsom broschyrer, varuprover och devices.

Sold by