Add Health Media

Banner

name
Add Health Media
Fitness & Exercise Sweden
Full screen

Description

Exponera ditt varumärke för läkarna – på rätt ställe. PraktiskMedicin.se är ett av Sveriges mest använda beslutsstöd för primärvårdsläkare sedan 40 år tillbaka. Innehållet uppdateras årligen. Med banners på ett helt sjukdomskapitel blir du synlig för läkarna i rätt miljö.