Add Health Media

Vård

name
Add Health Media
Fitness & Exercise Sweden
Full screen

Description

TV-skärmarna sitter i väntrum på vårdmottagningar runt om i Sverige.

FAKTA

• Antal skärmar 365

• Vistelsetid 20 min

• Spotlängd 20 sek*

• Looplängd 60 min

• Frekvens 10 ggr/tim*

• SoV 16,7 %

• Period 4 veckor*

• Kontakter 1,81 miljoner 


Spotvariation och prisindex

10 sekunder 0,75

20 sekunder 1

30 sekunder 1,25

40 sekunder 1,5


*För annan spotlängd, frekvens, eller period begär offert.

Product details

Kontaktkostnad
0.16 kr
Variationer
Område riks, storstad, urval m.m. / Spotlängd 10-40 sek / Frekvens 1-10 ggr/tim

Products

Sold by

Ad specifications