Praktisk Medicin
Praktisk Medicin

Praktisk Medicin

Medicin Sverige
Del av Add Health Media
Praktisk Medicin – Läkarens självklara beslutsstöd! 
  
Med 40 års klinisk erfarenhet är Praktisk Medicin Sveriges mest använda beslutsstöd för läkare vid patientbesök, med över 1000 diagnoser. Beslutsstödet finns både som bok och som webbsida. Webbsidan har 355 000 besök per månad, där flertalet kommer från landstingens servrar och därefter från de stora privata vårdgivarna.
För annonsering mot allmänhet, se DOKTORN.