Nordisk Academy

name
Praktisk Medicin
Hanteras av Add Health Media
Medicin Sverige
Fullskärm

Om produkten

Öka läkarnas kunskaper inom olika terapiområden genom professionella utbildningar och tester. Utbildningen genomförs digitalt på PraktiskMedicin.se och i pappersformat på arbetsplatsen. Utbildning och test tas fram tillsammans med specialist/allmänläkare.

PraktiskMedicin.se