Add Health Media

Dialogue

name
Add Health Media
Fitness och träning Sverige
Fullskärm

Om produkten

Riktad kampanj med återkoppling
Via en Dialogue-kampanj kan maximalt två kunder erbjudas närvaro för varje behandlingsöversikt.  

 Kund #1

 • Sidobanner, desktop, på hela kapitlet

  • Toppbanner, desktop, i diagnosartikeln

• Mobilbanner i diagnosartikeln (placering 2)

• Enkät* (samma som för kund #2), via pop-up med garanterade måltal

• Banner i nyhetsbrev

• Månatlig statistikrapport

Kund #2 

• Sidobanner, desktop, på hela kapitlet 

 • Content banner, desktop, i diagnosartikeln

• Mobilbanner i diagnosartikeln (placering 1)

• Enkät* (samma som för kund #1), via pop-up med garanterade måltal

• Banner i nyhetsbrev

• Månatlig statistikrapport

*Enkäten är generell i frågeställningen utifrån terapiområde. Enkäterna kan komma att publiceras på fler sidor än den aktuella/specifika behandlingsöversikten. Båda kunderna får ta del av enkätsvaren.


Produktdetaljer

Enheter
Desktop, Mobil, Tablet
Maxvikt
500 kb
Filformat
GIF, HTML5, JPG, Third-party script, PNG
Dimensioner
300x250 px, 980x120 px, 530x150 px, 320x320 px

Produkter

Säljs av

Specifikationer