Fullskärm

Öka läkarnas kunskaper inom olika terapiområden genom professionella utbildningar och tester. Utbildningen genomförs digitalt på PraktiskMedicin.se och i pappersformat på arbetsplatsen*. Utbildning och test tas fram tillsammans med specialist/allmänläkare.

PraktiskMedicin.se

*Print erbjuds endast i Sverige