Annonsinlämning

På Add Health Media använder vi oss av Xander (tidigare AppNexus) ad server. Giltiga annonstyper:

Bildannons: Den enklaste annonstypen, antingen som stillbild eller som animerad. Giltiga filtyper som fungerar är .jpg, .gif och png.

HTML5 (vänligen se riktlinjer)

Third party tag


* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial. 

* Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.

* All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.

* Allt annonsmaterial levereras minst 3 arbetsdagar före publicering för garanterad start enligt bokning.

Annonser skickas till annons@addhealthmedia.com Vänligen ange även måladress för bannern.