Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Add Health Medias sajter Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans, och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. Specifikationen är skriven för kampanjer som ska gå på annonsservern Xander (tidigare AppNexus).

Generellt

· Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.

· Alla externa referenser måste vara https.

· Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.

· Alla element som Add Health Media ska hosta måste ha relativa sökvägar.

· Materialet får göra max 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)

· Materialet måste ha en svart 1px border.

· Genomsnittlig CPU-användning får inte överstiga 30 %, med en maximal topp på 60 %.

· Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.

· Använd CCS3-animationer framför Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.

· Animera aldrig gömda element

· Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.

· Undvik användning av CSS background-image då detta kan påverka viewability-mätningen.

· Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten (500kb) utan cache.

Klick

· Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.

· Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

· Landningssidan får inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom AppNexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.

· Använder inte Javascript-eventet touchstart som click call, utan använd någon av 3 nedan alternativ.


Add Health Media kräver att klickfunktionalitet implementeras i materialet i enlighet med IAB:s definition av clickTags i HTML-material. Nedan följer instruktioner:

1. Lägg till följande JavaScript i index.html

<script type="text/javascript">
function getParameterByName(name) {
var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var clickTag = getParameterByName('clickTag');
</script>

2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden, 

här följer några exempel: 

Exempel 1 - div 

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Exempel 2 - JavaScript 

<div id="banner"></div> 
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); 
</script>

3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.